Labo

Lëtzebuergesch

A1

 • D’Zuelen

https://quizlet.com/198339497/luxemburgs-tellen-1-10-letzebuergesch-zuelen-1-10-flash-cards/

https://quizlet.com/114043977/dzuelen-dzifferen-the-numbers-0-20-flash-cards/

 • Vu wou kënns du?

https://quizlet.com/135517991/wat-gelift-vu-wou-kenns-du-prapositiounen-flash-cards/

 • 100 Wieder op Lëtzebuergesch

https://quizlet.com/217372193/100-wierder-op-letzebuergesch-flash-cards/

https://quizlet.com/135659601/100-wierder-op-letzebuergesch-flash-cards/

 • D’Faarwen

https://quizlet.com/169723618/faarwen-op-letzebuergesch-flash-cards/

 • D’Schoulsaachen

https://quizlet.com/206527309/wat-gelift-schoulsaachen-vokabelen-mat-toun-flash-cards/

https://quizlet.com/133505680/wat-gelift-lektioun-3-vokabelen-mat-toun-flash-cards/

 • D’Fräizäit

https://quizlet.com/180856716/wat-gelift-lektioun-4-flash-cards/

 • Lëtzebuergesch Verben

https://quizlet.com/135929563/letzebuergesch-verben-fr-lux-flash-cards/

 • D’Haus

https://quizlet.com/136109498/letzebuerger-vokabelen-dhaus-flash-cards/

 • De Contraire

https://quizlet.com/143285465/letzebuergesch-de-contraire-flash-cards/

 • sinn / hunn

https://quizlet.com/134032094/sinn-hunn-letzebuergesch-verben-flash-cards/

 • Verben

https://quizlet.com/136913928/letzebuergesch-verben-fr-lux-mat-toun-flash-cards/

https://quizlet.com/136009433/letzebuerger-verben-prasens-flash-cards/

 • D’Kierperdeeler

https://quizlet.com/186416810/kierperdeeler-parties-du-corps-flash-cards/

 

 

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Labo

Theme by Anders Norén